A A A
Orzeł

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundurze to: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nieważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym regionie.

Herb gminy

Zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Rejestracja dziecka

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę rejestracji  nowonarodzonego dziecka przez internet. Wystarczy mieć profil zaufany. Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach na dzienniku podawczym działa punkt potwierdzający profil zaufany.

Herb gminy

Burmistrz Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.

Herb gminy

Burmistrz Gminy Słomniki  informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek (nr 368/8 i 371/7), (nr 368/7 i nr 371/6),  (nr 375/2, nr 376/2, nr 379/18, nr 380/18, nr 381/17) położonych w mieście Słomniki.