Drukuj
Wojewoda Małopolski

obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury technicznej, w tym instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i drenażu z podziemną pompownią ścieków i separatorem substancji ropopochodnych, na dz. 314/5, 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczeniewojewody.pdf)Obwieszczenie Wojewody[ ]111 kB2019-09-18 15:21
Odsłony: 1168