A A A
Plan MPZP

Wyłożenie punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Polanowice odbywa się w dniach od 23.07.2019 do 21.08.2019 w pokoju 37 Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Projekt zmiany MPZP