A A A
Ankieta o przemocy

Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w środowisku, w którym żyje. Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety badającej zjawisko przemocy na terenie Gminy Słomniki.

Ankieta jest skierowana do dorosłych mieszkańców Gminy, anonimowa i jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Wyniki posłużą Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słomnikach do oceny skali przemocy oraz zaplanowaniu działań pomocowych w tym obszarze.

Ankieta dostępna – tutaj