A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 14.02.2019r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowo-usługowego w mieście Słomniki.

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 1

Liczba przystępujących do przetargu –1

Liczba dopuszczonych do przetargu – 1

Rozstrzygnięcie -  Sprzedaż i Usługi Optyczne Skała, ul. F. Nullo 5

Cena wywoławcza – 600,00zł

Cena osiągnięta -    606,00 zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 14.02.2019r oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki 14.02.2019r

Przetarg na najem lokalu handlowo-usługowego