A A A
Herb gminy

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki – etap II

Projekt zmian Studium

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie_studium.pdf)Ogłoszenie[ ]293 kB2018-05-02 12:58