A A A
Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  - lokal na utworzenie gabinetu stomatologicznego w celu świadczenia usług dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku.

Słomniki 4.12.2017r.