A A A
Herb Gminy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B.

Więcej