A A A
Logo gminy

Uruchomiliśmy dla Państwa nowy portal informacyjny, dzięki któremu będą mogli Państwo na bieżąco śledzić, co dzieje się w gminie Słomniki: inwestycje w realizacji, już wykonane oraz przedsięwzięcia planowane.

Parking

Przy nowym ośrodku zdrowia powstał parking, który w pierwszej kolejności ma służyć pacjentom Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych. Zmodernizowano i poszerzono parking przy szkole w Prandocinie, trwa budowa placu postojowego przy kościele w Niedźwiedziu.

Plac zabaw

W 8 miejscowościach w naszej gminie powstają nowe place zabaw dla dzieci. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Droga

W ramach poprawy bezpieczeństwa modernizowane są kolejne drogi w naszej gminie, dzięki skutecznym działaniom Gminy Słomniki większość tych inwestycji jest dofinansowywana ze środków zewnętrznych.

Przekazanie umów

Gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedź, ponadto w remizie OSP Miłocice dokonano odbioru zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni z energooszczędnym kotłem na pellet. Inwestycje te zostały dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego.