A A A
Wiata

W Wężerowie i Zagajach Smrokowskich zamontowano nowe wiaty przystankowe.

Droga

Kolejne odcinku dróg w naszej gminie przeszły modernizację; tym razem jest to droga nr 2141 K w Kacicach oraz 2142 w Januszowicach.

Wóz strażacki

Gmina Słomniki zakupiła nowy samochód pożarniczy typu lekkiego dla OSP Niedźwiedź. Samochód został dofinasowany ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2018.

Przekazanie promesy

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał ze środków PROW dofinansowanie na budowę oczekiwanej przez mieszkańców świetlicy wiejskiej w Zaborzu.

Boisko w Kacicach

Mieszkańcy Kacic mają do swojej dyspozycji nowoczesne boisko sportowe, które powstało przy kompleksie szkolnym.