A A A
Droga Prandocin Iły

Uczęszczana przez kierowców droga nr 601776K w Prandocinie Iłach w pobliżu tzw. Mogiłek przeszła gruntowny remont.

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na długości ok. 1,480 km wraz z utwardzeniem poboczy materiałem kamiennym. Zadanie zostało dofinansowane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji wyniósł 379 798,17 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 80 proc. Wykonawcą jest Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zamkowa 17, 26-052 Nowiny.