A A A
Droga przez SAG

Kierowcy korzystają już z nowej drogi w Wężerowie, która przecina Strefę Aktywności Gospodarczej. Droga, jak również zakończona budowa wodociągu, podnosi atrakcyjność inwestycyjną terenów dla przedsiębiorców w Strefie Aktywności Gospodarczej w Wężerowie.

Inwestycja polegała na budowie jezdni dwupasmowej, dwukierunkowej z jednostronnym chodnikiem. W ramach inwestycji przebudowano część drogi powiatowej nr 2162K – poszerzono jezdnię do 6 m, przebudowano przepust drogowy. Całość inwestycji wyniosła 3.013.175,13 zł, w tym 2.204.210,98 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Obok inwestycji drogowej zakończono budowę wodociągu w SAG. Jest to kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Słomniki oraz element uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wężerowie. Celem inwestycji jest zapewnienie dostarczenia wody dla potencjalnych inwestorów w SAG; również zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie komfortu i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, poprawa warków hydraulicznych i zwiększenie dyspozycyjnego ciśnienia wody na terenie obszaru SAG. Koszt inwestycji wyniósł  297 642,28 zł i sfinansowany został z Budżetu Gminy Słomniki.