A A A
Droga

Kolejne odcinku dróg w naszej gminie przeszły modernizację; tym razem jest to droga nr 2141 K w Kacicach oraz 2142 w Januszowicach.

W Kacicach remont wykonano na długości 1,1 km, zaś w Januszowicach – 500 m. Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy materiałem kamiennym, co poprawiło bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców. Jest to wspólna inwestycja Gminy Słomniki i Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, jej koszt całościowy wyniósł 677.069,68; wkład własny Gminy Słomniki to 270.827,87 zł.