A A A
Droga

Zakończył się remont dróg w Prandocinie Iłach oraz Januszowicach, dzięki przeprowadzonym pracom jest bezpieczniej i bardziej komfortowo dla kierowców tamtędy podróżujących.

Wyremontowano drogę rolniczą w Prandocinie Iłach,  inwestycja ułatwi dojazd do pól rolniczych nr ewidencyjny 497/2. Modernizację wykonała firma MATEX Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50 32-200 Miechów; wartość inwestycji wyniosła 134.548,52 zł i została dofinansowana ze środków Budżetu Państwa przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kwocie 30 000 zł.

Zmodernizowano także drogę w Januszowicach nr ewid. 474/16. Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Koszt prac wyniósł 103.738,94 zł i pokryty został z Budżetu Gminy Słomniki.

Zakończył się remont parkingu przy Szkole Podstawowej w Prandocinie, inwestycja polegała na wyłożeniu placu postojowego kostka brukową wraz z obrzeżami; koszt prac wyniósł  54 712,61 zł i pokryty został z Budżetu Gminy Słomniki.

Inwestycje w Januszowicach i Prandocinie wykonała firma F.H.U. P MIKA