A A A
Parking

Przy nowym ośrodku zdrowia powstał parking, który w pierwszej kolejności ma służyć pacjentom Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych. Zmodernizowano i poszerzono parking przy szkole w Prandocinie, trwa budowa placu postojowego przy kościele w Niedźwiedziu.

W Słomnikach na ul. Słonecznej przy nowym ośrodku zdrowia powstał plac postojowy, parking został wykonany w  kostce brukowej. Koszt inwestycji wyniósł 23 985,00 zł i został sfinansowany z Budżetu Gminy Słomniki.

Zmodernizowano także parking przy szkole w Prandocinie, który został wyłożony kostka brukową. Koszt inwestycji wyniósł 51 717,56 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Słomniki.

Trwa budowa parkingu przy kościele w Niedźwiedziu, plac zostanie wyłożony kostką brukową, planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada bieżącego roku.