A A A
Spotkanie pszczelarzy

Pszczelarze ziemi słomnickiej i michałowickiej podejmują aktywne działania, chcąc ratować ginące pszczoły. Mają przy tym wsparcie władz Gminy Słomniki.

Delegacja z Ukrainy

Ukraińscy samorządowcy zwiedzali nasze obiekty pasywne. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy chcą uczyć się od nas wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi małych ojczyzn.

Ulica Świerczewskiego

Rada Miejska w Słomnikach na XXVI sesji podjęła uchwałę o zmianie nazw ulic w Słomnikach. Zgodnie z wymogami ustawy dekomunizacyjnej  ul. Karola Świerczewskiego zmieni nazwę na ul. Słoneczną.