A A A
Projekt nowego rynku

Rynek w Słomnikach będzie przebudowywany; zyska zupełnie nowy wygląd. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z wstępną koncepcją zagospodarowania i do składania sugestii i uwag.

Zachęcamy każdego zainteresowanego do podzielenia się swoimi uwagami. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza. Termin składania uwag — 16 kwietnia 2015 r.

Szreniawa

Zapraszamy do zapoznania się z mapami zagrożenia powodziowego dla Szreniawy i jej odnóg.

Szreniawa i jej odnogi w deszczowych okresach stają się znacznym problemem dla mieszkańców naszej gminy — zarówno dla posesji w pobliżu koryta, jak i pól uprawnych.

Pani Anna Kawalec

19 lutego 2015r. zmarła Anna Kawalec, nauczycielka, założycielka Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Smrokowianki”, który nieprzerwanie prowadziła od 1964 r.

Dożynki gminne i powiatowe, liczne występy w środowisku, nagrody na przeglądach i konkursach w Bukowinie Tatrzańskiej, Kazimierzu Dolnym, Niepołomicach, Tokarni, Myślenicach, Biskupicach. Pielęgnowała gwarę podkrakowską, pięknie mówiła i sama pisała godki krakowskie.