A A A
Szreniawa

Zapraszamy do zapoznania się raportem przyrodniczym będącym ważnym przyczynkiem do odkrywania rzeki Szreniawy od jej źródeł do ujścia do Wisły.

Szreniawa to główna rzeka naszej gminy. Choć tak mocno jest związana naszym regionem, przyrodniczo długo pozostawała nieodkryta. Raport ten przygotowany w ramach przedsięwzięcia „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa” stanowi jedno z uzupełnień tej luki. To kompleksowa inwentaryzacja zarówno fauny jak i flory od źródeł do ujścia rzeki.

Spotkanie w sprawie Szreniawy

Odpowiedź na to pytanie próbowali znaleźć przedstawiciele instytucji , firm i samorządowcy, zgromadzeni na sali obrad w Urzędzie Miejskim w Słomnikach 12 czerwca br. Według szczegółowej diagnozy dla gminy Słomniki sprawdzić się mogą wały przeciwpowodziowe.

Firma DHI przygotowująca analizę m.in. zagrożeń powodziowych pt. „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa” przedstawiła efekty swoich prac i wnioski z nich wynikające. Co można zrobić w zlewni rzeki Szreniawy, aby zmniejszyć zagrożenie na terenach zagrożonych powodzią? To główne pytanie, które zgromadziło na sali obrad rzesze gości.

Zjazd sołtysów

6 czerwca br. sołtysi z całej diecezji kieleckiej, w tym z Gminy Słomniki, spotkali się w Busku-Zdroju; były rozmowy o współczesnej kondycji wsi, wspaniałe występy artystyczne oraz wspólna modlitwa na Mszy świętej.

Zjazd miał miejsce w Hali Sportowej, spotkali się tam sołtysi oraz przedstawiciele władz samorządowych z całej diecezji. Gości powitał Duszpasterz Rolników Diecezji Kieleckiej, proboszcz parafii w Busku-Zdroju ks. Tadeusz Szlachta, a także burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora.