A A A

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis MIASTO I GMINA SŁOMNIKI między napisem „Gmina i Miasto” i „Słomniki” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Miasta i Gminy Słomniki: św. Michał Archanioł wprost z mieczem w prawicy i  wagą w lewicy.

Banerem jest prostokątny płat o proporcjach: 5 :16, dzielony w pas w proporcjach 1 : 4, gdzie część swobodna dzielona w słup, w proporcjach: 2 : 1 : 2. Górny pas biały z herbem miasta i gminy pośrodku. Część swobodna w barwach: błękitnej (niebieskiej) — pionowy szerszy pas przy drzewcu, białej — węższy pas środkowy i błękitnej (niebieskiej) — szerszy pas zewnętrzny.
Barwy banneru wywodzą się od herbu i mają identyczne znaczenie. Błękit to kolor maryjny i niebiański, a także barwa pola tarczy herbu Leliwa, którym pieczętowały się liczne rody — właściciele klucza niedźwiedzkiego (od XIV wieku do roku 1945, m.in. rodu Tarnowskich i Wodzickich). Barwa błękitna to także kolor nieba, prawdy, lojalności, wierności, stałości i powietrza. Żółcień symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Biel to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.

 

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach: 5 : 8, dzielony w słup w proporcjach: 1 : 1, gdzie część swobodna dzielona w pas w proporcjach: 2 : 1: 2. Pionowy  pas przy drzewcu w barwie białej z herbem miasta i gminy pośrodku; pas w części swobodnej w trzy pasy o barwach: u góry — błękitny (niebieski) środkowy — biały, a dolny — błękitny (niebieski).
Barwy flagi wywodzą się od herbu i mają identyczne znaczenie. Błękit to kolor maryjny i niebiański, a także barwa pola tarczy herbu Leliwa, którym pieczętowały się liczne rody — właściciele klucza niedźwiedzkiego (od XIV wieku do roku 1945, m.in. rodu Tarnowskich i Wodzickich). Barwa błękitna to także kolor nieba, prawdy, lojalności, wierności, stałości i powietrza. Żółcień symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Biel to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody.