A A A
Herb gminy i logo policji

Bezpieczeństwo w Gminie Słomniki było głównym tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Rodziny, Spraw Społecznych i Legislacji Rady Miejskiej w Słomnikach, które odbyło się 16 lutego 2015 r.
Informacje o stanie bezpieczeństwa referował Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach podinspektor Mariusz Gurda. Jak podkreślał, statystyki za rok 2014 nie odbiegają znacznie od statystyk z 2013 r.