A A A
Sesja Rady Miejskiej

Przyjęto m.in. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 oraz w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Sesja Rady Miejskiej

Na XXVI sesji podjęto między innymi uchwałę dotyczącą nowych nazw ulic w Słomnikach, Rada Miejska wyraziła także zgodę na współfinansowanie przebudowy tzw. drogi kocmyrzowskiej wykonywanej z Powiatem Krakowskim.

Nowy sołtys

Funkcję tę objęła pani Magdalena Buczek, która zastąpiła pana Krzysztofa Szczęśniaka.