A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

W czasie obrad sesji przyjęto wiele ważnych uchwał, między innymi w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2014.

Sesje rozpoczęło wystąpienie Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina” Pani Doroty Buczek, która podsumowała dotychczasową działalność stowarzyszenia, którego Gmina Słomniki jest aktywnym członkiem. Podkreśliła przy tym, że nasza gmina bardzo skutecznie działa na polu wykorzystania unijnych środków i zajmuje pierwsze miejsce wśród innych gmin należących do stowarzyszenia. Skarbnik Zarządu stowarzyszenia Pan Piotr Foszcz podkreślił zgodną i owocną współpracę samorządów wchodzących w skład Jurajskiej Krainy.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

30 kwietnia 2015 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Obrady rozpoczęły się przedstawieniem informacji z działalności Burmistrza Gminy Słomniki. Burmistrz Paweł Knafel poinformował m.in. o podejmowanych działaniach na rzecz objęcia trasy Słomniki–Kocmyrzów projektem „schetynówki”. Pozostając w temacie dróg, na spotkaniu z radnym powiatowym Włodzimierzem Tochowiczem przekazał on zebrane uwagi bieżące co do odcinków na drogach powiatowych wymagających remontu oraz listy inwestycji planowanych na drogach powiatowych w kolejnych latach.

Wybory Rady Osiedla

16 kwietnia 2015 r. w Centrum Kultury w Słomnikach spośród licznie zgromadzonych słomniczan wybrano Radę Osiedla w Słomnikach. Przewodniczącego Rady Osiedla wyłoniono dopiero 24 kwietnia.

Przy niemal pełnej sali kinowej wybrano nową Radę Osiedla w Słomnikach. Po raz pierwszy od wielu lat chętnych do sprawowania tej funkcji było aż 27 osób.