A A A
Kamera termowizyjna

U osób, które składały wnioski na piece w ramach RPO od 30.11. 2017 r. będą przeprowadzane bezpłatne audyty energetyczne. Więcej: Ruszył audyt energetyczny w ramach II programu wymiany pieców.

Herb Gminy

Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej

NFZ

Od 1 października obowiązują nowe przepisy autorstwa Ministerstwa Zdrowia dotyczące całodobowej opieki medycznej.

Więcej: Nocna i świąteczna opieka medyczna od 1 października