A A A
Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia z siedzibą przy ul. Tadeu5sza Kościuszki 64, 32- 090 Słomniki.

Więcej