A A A
Herb Gminy

W dniu 26 października 2017  roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 23 października  br.  o godz. 15.30. 

Herb Gminy

Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej