A A A
Okładka płyty

W niedzielę 6 grudnia w Radio Kraków nadano audycję o zespole Wszystko Będzie Dobrze, działającym w Centrum Kultury w Słomnikach. Zespół nagrał właśnie swoją kolejną płytę pt. „Ta nasza młodość”, na której znalazły się piosenki z muzyką Andrzeja Zielińskiego, Zygmunta Koniecznego, Seweryna Krajewskiego czy Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Radio Kraków w MGCK

W Radio Kraków o projekcie 50+ Kultura Redaktor Jan Stępień odwiedził niedawno Centrum Kultury zainteresowany projektem 50+ Kultura i udziałem seniorów naszej gminy w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Teraz My. Powstała ciekawa audycja o projekcie, marzeniach i planach seniorów, o ich twórczości wokalnej, teatralnej.

Wernisaż

29 listopada br. malarze amatorzy, który od ponad dwóch lat uczestniczą w zajęciach Szkoły rysunku i malarstwa w Centrum Kultury w Słomnikach, pokazali swoje prace. Wystawa jest plonem wyjazdów w plener do Hebdowa i Ojcowa i dowodzi coraz większych umiejętności, talentu i wrażliwości dorosłych artystów, którzy uczą się trudnej sztuki rysowania i malowania pod opieką Jana Biczysko.