A A A
Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 21.09.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowo –usługowego w Słomnikach, ul. Kościuszki 5.

Urząd Miejski w Słomnikach przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju - są BEZPŁATNE.

Herb Gminy

Informuje się, że na dzień 01.09.2016r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 369/2, nr 369/3, nr 377/15 i nr 377/17.