A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń II piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod prywatne gimnazjum (na rzecz obecnego najemcy).

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu pod garaże blaszaki (na rzecz obecnych dzierżawców).

Lis

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 2 do 12 listopada 2017 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

WKU Kraków

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  - działka nr 126/1 o pow. 16m2 w Muniakowicach w celu naukowo – badawczym wód podziemnych (na rzecz obecnego dzierżawcy).