A A A
Nowy dowód osobisty

Od 1 marca 2015 roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych. Przeczytaj, co się zmieniło i jak funkcjonuje.

W porównaniu z dotychczas obowiązującymi dowodami osobistymi pojawiły się nowe zabezpieczenia, nie ma natomiast informacji o adresie, wzroście, kolorze oczu i podpisu.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

  • lokal mieszkalny nr 13 w budynku wielomieszkaniowym w Słomnikach ul. Karola Świerczewskiego 8 (nabywca – najemca lokalu).

Niniejszy wykaz będzie znajdował się na tablicy ogłoszeń przez okres 6 tygodni.

FIO

W dniu 16 marca 2015 r. został oficjalnie rozpoczęty nabór wniosków w ramach konkursu FIO-Małopolska Lokalnie. Konkurs przeznaczony jest dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu wyżej wymienione podmioty mogą ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.