A A A
Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy infrastruktury systemu łączności GSM-R na działkach w miejscowościach Niedźwiedź i Polanowice

Herb Gminy

W dniu 12 maja 2015 r. w godz. 6,00 – 19,00 Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

OC

Informacja dla mieszkańców Gminy Słomniki o przeprowadzeniu treningu gminnego systemu alarmowania