A A A
Uwaga czad!

W związku z trwającym sezonem grzewczym przestrzega się przed śmiertelnie groźnym niebezpieczeństwem jakie stanowi czad.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – lokale mieszkalne (nabywa najemca lokalu).

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – garaże na terenie miasta i gminy Słomniki.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – kiosk w Rynku.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  - lokal na utworzenie gabinetu stomatologicznego w celu świadczenia usług dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku.