A A A
Beczkowóz

Nowoczesny ciągnik z beczką asenizacyjną służący do wywozu szamba trafił do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słomnikach.

Większość mieszkańców naszej gminy posiada przydomowe szamba, więc taki nowoczesny ciągnik z beczkowozem jest w gminie niezwykle potrzebny. Pojemność beczki wynosi 6-8 m3.

Ogniwa fotowoltaiczne

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach przy ul. Niecałej zamontowano testową wersję zestawu fotowoltaicznego do podgrzewania ciepłej wody.

Zestaw modułów fotowoltaicznych podłączony jest do grzałki w zbiorniku na ciepłą wodę. Spełnia więc funkcję podobną do działania kolektora słonecznego, jednak jest znacznie prostszy w konstrukcji i montażu oraz tańszy w eksploatacji.

Budynek wielofunkcyjny w Trątnowicach

W roku 2014 Gmina Słomniki zrealizowała operację pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego i utwardzenie terenu przyległego w Trątnowicach”

Projekt został dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nagrobek

Na cmentarzu parafialnym w Słomnikach dokonano renowacji nagrobka żołnierzy poległych w powstaniu styczniowym i w I wojnie światowej.

Budowa przedszkola

Powstające przy ul. Świerczewskiego przedszkole samorządowe z oddziałami dla dzieci niepełnosprawnych budowane w innowacyjnej technologii pasywnej ma zostać oddane do użytku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016.

Jest to nowoczesna placówka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym z bogatym wyposażeniem.