A A A
Gazociąg

Gazociąg wysokiego ciśnienia Pogórska Wola–Tworzeń będzie przebiegał przez gminę Słomniki. Jest on istotnym elementem Korytarza Gazowego Północ–Południe, który ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Gazociąg o długości 160 km i średnicy do 1000 mm zlokalizowany będzie w województwach małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim. Planowana realizacja inwestycji to lata 2015-2020. Przez naszą gminę gazociąg będzie przebiegał na długości 10 km.

Ogniwa fotowoltaiczne

Projekt dotyczy montażu zestawów fotowoltaicznych służących do podgrzewania wody na potrzeby gospodarstw domowych dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje na przełomie maja i czerwca br.

Złożony przez Gminę Słomniki projekt dot. „Zakupu i montażu zestawów fotowoltaicznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” otrzymał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego i został umieszczony na liście krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przepompownia

Sieć kanalizacyjna w Gminie Słomniki rozrasta się. Tym razem podłączone zostały dwie ulice w Słomnikach, odcinki w Januszowicach oraz w Prandocinie Wysiołku.

W Słomnikach przyłącza wykonano na części ul. Bema oraz na ul. Poniatowskiego; ponadto w Januszowicach i w Prandocinie Wysiołku. W sumie objętych nowymi przyłączami zostało 240 osób.